Ghost-teeman customointi

Oman sivuston teeman viilaaminen ja virittely on kivaa. Siitä olemme varmasti kaikki samaa mieltä. Itselläni on se huono tapa, että tartun mitättömän pieniin yksityiskohtiin ja siinähän ei se itse kokonaisuus välttämättä kehity mihinkään.

Näin kävi myös tällä kertaa. Tuskastuin Ghostin oletukseen, jossa otteesta (engl. excerpt) poistetaan kaikki muotoilut eikä näytetä kuvia.

Ratkaisu oli kuitenkin helppo ja löytyi noin parissa minuutissa Ghostin dokumentaatiosta. Nopealla silmäilyllä huomataan, miten excerpt poistaa tekstistä kaikki muotoilut, toisin kuin content. Output-helperin vaihtaminen excerptistä contentiin siis ratkaisi ongelmani:

<div class="post-content">
 <p>{{content}}</p>
</div>

Halutessaan näytettävien merkkien määrää voi rajata, aivan samoin kuin excerpt-helperilläkin:

Options: words (number), characters (number) 
     [defaults to show all]

Seuraavaksi törmäsin teemassa käytettiin vanhaan helperiin, joka rikkoi etusivun, kun artikkelimäärä ylitti määritetyn rajan sivutuksen käynnistämiseen:

Teeman partilas/pagination.hbs paljasti vian:

<nav class="pagination" role="pagination">
  {{#if prev}}
    <a class="newer-posts" href="{{page_url prev}}">&larr; Newer posts</a>
  {{/if}}
  {{#if next}}
    <a class="older-posts" href="{{page_url next}}">Older posts &rarr;</a>
  {{/if}}
</nav>

page_url-helperin korvaaminen pageUrl-helperillä korjasi vian.